Zadzwoń Napisz

Kim jest broker ubezpieczeniowy

Zajmujemy się audytem ubezpieczeniowym w Państwa przedsiębiorstwie, przygotowaniem zapytań ofertowych, całością korespondencji i  kontaktami z zakładami ubezpieczeń.

W Państwa imieniu przeprowadzimy negocjacje warunków oferty, zarówno co do zakresu, jak i obniżenia składki ubezpieczeniowej.

Przeprowadzamy optymalizację zakresu ofert oraz ich kosztów, analizę i porównanie wszystkich otrzymanych ofert oraz wydajemy rekomendację najlepszej oferty.

Po stronie klienta pozostaje decyzja dotycząca wyboru oferty lub propozycja modyfikacji. W oparciu o decyzję klienta występujemy z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeń, uzgadniamy treść i zapisy umowy, sprawdzamy jej zgodność z ofertą. Następnie, na etapie podpisywania umowy, odbieramy dokumenty ubezpieczeniowe i dostarczamy je do Państwa siedziby. Po ich podpisaniu oraz opłaceniu składki ubezpieczeniowej przekazujemy całą dokumentację do zakładu ubezpieczeń.