Zadzwoń Napisz

Kim jesteśmy

TRIBROKER jest brokerem ubezpieczeniowym działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 2163/15.

Jesteśmy wykwalifikowanym doradcą ubezpieczeniowym.

Nie jesteśmy agentem ubezpieczeniowym, nie działamy na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.

Naszym celem jest reprezentacja interesów klientów w sprawach ubezpieczeń. Za swoje usługi nie pobieramy od Państwa żadnych opłat. Na Państwa potrzeby jesteśmy w stanie otrzymać ofertę ubezpieczeniową od dowolnego towarzystwa ubezpieczeń działającego w naszym kraju. W przypadku szczególnych rodzajów ubezpieczeń możemy uzyskać dla Państwa ofertę z londyńskiego rynku Lloyds.

Odpowiedzialność firmy w ramach naszej działalności jest gwarantowana polisą odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC Brokera). Suma gwarancyjna w polisie ubezpieczeniowej OC w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 5.967.313,78PLN oraz łącznie 8.831.613,38PLN w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Polisa OC zabezpiecza Państwa przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć na skutek błędów związanych z wykonywaniem przez nas obowiązków brokera ubezpieczeniowego. Wysokość sumy gwarancyjnej w polisie OC jest potwierdzeniem odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu brokera a także roli jaką pełni instytucja brokera w opracowaniu ochrony ubezpieczeniowej.

Tribroker sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 000002042/U.
 
Aktualne dane z rejestru brokerów ubezpieczeniowych udostępniane są przez KNF za pośrednictwem strony internetowej KNF pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/broker po wpisaniu danych Tribroker sp. z o.o. w dostępnej tam wyszukiwarce.
 
Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej przez Tribroker sp. z o.o. udzielone przez KNF pod nr 2163/15 jest dostępne na stronie internetowej spółki https://www.tribroker.pl/pl/o-nas/kim-jesteśmy/ i jest każdorazowo przesyłane przy pierwszej korespondencji z Klientem.
 
Informujemy, że za zawarcie umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej za pośrednictwem Tribroker sp. z o.o. wynagrodzeniem Tribroker sp. z o.o. jest prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, którą Tribroker sp. z o.o. otrzyma od zakładu ubezpieczeń, z którym Klient zawrze umowę ubezpieczenia. 
 
Klient ma prawo do składania reklamacji i skarg związanych z działalnością brokerską Tribroker sp. z o.o.  Informacja o Procedurze Reklamacji i Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów przez Tribroker sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej Tribroker sp. z o.o. pod adresem https://www.tribroker.pl/pl/o-nas/kim-jesteśmy/. Klient może też skorzystać z pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym.
 
Jeśli Pani/Pan chce się zapoznać ze sposobem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i sprawdzić jakie prawa Pani/Panu przysługują w odniesieniu do tych danych prosimy o zapoznanie się z Informacją Dotyczącą Przetwarzania Osobowych pod adresem https://www.tribroker.pl/pl/o-nas/kim-jesteśmy/.
 
Po przeczytaniu niniejszego tekstu czytający proszony jest o nakarmienie swojego jednorożca i wygłaskanie stada alpak.
 
Dokumenty do pobrania: