Zadzwoń Napisz

ubezpieczenia flot

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Możemy zapewnić ofertę rynkową ubezpieczenia pojazdów Twojej firmy w zakresie dostosowanym do Twoich potrzeb i sposobu użytkowania.

Nie mamy dla Ciebie gotowej oferty. Ofertę przygotują ubezpieczyciele w oparciu o nasze wytyczne, które za każdym razem będą dopasowane do potrzeb firmy.

Porównamy ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, wynegocjujemy najlepszą cenę i przedstawimy naszą rekomendację wyboru najlepszej oferty. Przygotujemy umowę generalną i sprawdzimy poprawność wystawianych polis.

zakres ubezpieczenia pojazdów może obejmować:

 • OC obowiązkowe (także dla pojazdów niepodlegających rejestracji np. wózki widłowe, maszyny budowlane),
 • Autocasco od kradzieży, skutków stłuczek i wypadków a także zdarzeń losowych np. pożaru, zalania, z możliwością włączenia dodatkowych klauzul niedostępnych dla klientów indywidualnych i konsumentów np:
  • klauzuli braku ważnych badań technicznych
  • klauzuli braku uprawnień do kierowania
  • klauzuli odszkodowania za szkody spowodowane przez kierowcę pod wpływem środków odurzających (z prawem regresu)
  • klauzuli dziury w drodze
  • klauzuli szyb od stłuczenia, nieobciążającej szkodowości z AC
  • zniesienia ubytku wartości części (amortyzacja techniczna)
  • wyposażenia dodatkowego (WD)
  • Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia (GSU)
  • zniesioną redukcję sumy ubezpieczenia
  • bagażu przewożonego w pojeździe
  • zniesienia udziału własnego/ franszyz i inne
 • Assistance - pomoc po awarii lub stłuczce, także pojazd zastępczy, zakwaterowanie, transport
 • NNW
 • zielona karta
 • GAP
 • Ubezpieczenie od awarii głównych zespołów samochodu
 • CPM do maszyn budowlanych lub maszyn specjalistycznych od ryzyk casco i awarii

 

UBEZPIECZENIE GAP - CZYM JEST I CZY WARTO KUPIĆ?

Czy wiesz, że nawet kompleksowe ubezpieczenie autocasco nie pokryje utraty wartości samochodu?

Czy wiesz, że deprecjacja wartości nowego samochodu może sięgać nawet do 60%* w okresie 3 lat eksploatacji?

Deprecjacja to różnica pomiędzy wartością zakupu samochodu a wartością rynkową w momencie sprzedaży lub szkody całkowitej. Kupując nowy samochód o wartości 250000 PLN na koniec trzeciego roku eksploatacji jego wartość może spaść do 100000 PLN.

Zakładając, że samochód jest ubezpieczony w zakresie autocasco i pod koniec trzeciego roku eksploatacji dochodzi do szkody całkowitej, z ubezpieczenia AC otrzymamy wypłatę do wartości rynkowej pomniejszonej o wartość pozostałości. Niestety za 100000 PLN nie można kupić nowego auta o zbliżonych parametrach. Pozostaje dołożenie z kieszeni 150000 PLN lub zakup auta o niższym standardzie.

Rozwiązaniem jest ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection), które pokryje różnicę pomiędzy wypłata z AC a wartością początkową.

ubezpieczenie gap - ile to kosztuje i czemu tak drogo?

Właściciel samochodu lub manager floty zada w tym miejscu pytanie "Czy firma może pozwolić sobie na zakup ubezpieczenia GAP?"

Odpowiemy pytaniem do tego przykładu: "Czy stać Cię na stratę 150000 PLN w okresie 3 lat?"

Dociekliwych zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia wyceny składki i dopasowania zakresu ubezpieczenia.

 

*opracowanie własne na podstawie katalogów wartości rynkowej samochodów.